Implantologie tandimplantaten

Wat zijn gebitsimplantaten?

Een implantaat is een kunstwortel. Het is een titanium schroef die in het bot geplaatst wordt en vastgroeit aan het bot. Het implantaat kan gebruikt worden om een prothese vast te houden (een klikgebit) of er kan een kroon of brug op geplaatst worden. Het plaatsen van een implantaat gaat onder plaatselijke verdoving. Er wordt een sneetje gemaakt in het tandvlees en een gaatje geboord in het bot, hierin wordt het implantaat geschroefd.

Omdat het vastgroeien van een implantaat aan het bot enige tijd duurt, wordt vaak na het plaatsen van het implantaat enkele maanden gewacht met het belasten van het implantaat.

Soms steekt het implantaat dan al door het tandvlees heen, soms wordt het eerst geheel overdekt door tandvlees. Nadat het implantaat is vastgegroeid kan de kroon, brug of klikprothese worden gemaakt.

Lees meer in de folder “Implantaten”

Tarieven voor implantologie

Code
M/T*
Tarief
Prestaties
R08
€ 68,77
Eenvlaks composiet inlay
R09
€ 131,82
Tweevlaks composiet inlay
R10
€ 171,94
Drievlaks composiet inlay
R11
€ 103,16
Eenvlaksinlay
R12
€ 160,47
Tweevlaksinlay
R13
€ 229,25
Drievlaksinlay
R14
€ 28,66
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
R24
€ 252,17
Kroon
R28
€ 68,77
Endokroon, indirect vervaardigd
R29
€ 51,58
Confectiekroon
R31
€ 57,31
Opbouw plastisch materiaal
R32
€ 57,31
Gegoten opbouw, indirecte methode
R33
€ 114,62
Gegoten opbouw, directe methode
R40
€ 171,49
Eerste brugtussendeel
R45
€ 85,97
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R46
€ 57,31
Brugverankering, per anker
R49
€ 143,28
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
R50
€ 28,66
Metalen fixatiekap met afdruk
R55
€ 28,66
Gipsslot met extra afdruk
R60
€ 114,62
Plakbrug zonder preparatie
R61
€ 171,94
Plakbrug met preparatie
R65
€ 40,12
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R66
€ 22,92
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
R70
€ 63,04
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
R71
€ 63,04
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
R72
€ 34,39
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
R73
€ 22,92
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
R74
€ 22,92
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
R75
€ 57,31
Opnieuw vastzetten plakbrug
R76
€ 28,66
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
R77
€ 28,66
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
R78
€ 68,77
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
R79
€ 114,62
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
R80
€ 28,66
Temporaire, eerste voorziening
R85
€ 11,46
Temporaire, volgende voorziening
R90
€ Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Gedeeltelijk voltooid werk
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
P60
€ 34,39
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
P65
€ 28,66
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
P17
€ 57,31
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
P10
€ 85,97
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
P15
€ 171,94
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
P16
€ 63,04
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P18
€ 17,19
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P34
€ 234,98
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
P35
€ 320,95
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
P31
€ 143,28
Wortelkap met stift
P32
€ 85,97
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
P33
€ 57,31
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
P40
€ 14,33
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
P45
€ 114,62
Noodkunstgebit
P21
€ 171,94
Volledig kunstgebit bovenkaak
P25
€ 229,25
Volledig kunstgebit onderkaak
P30
€ 372,53
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
P36
€ 28,66
Individuele afdruk zonder randopbouw
P14
€ 63,04
Individuele afdruk met randopbouw
P37
€ 34,39
Frontopstelling in aparte zitting
P27
€ 57,31
Reoccluderen
P28
€ 57,31
Naregistratie en remounten
P38
€ 63,04
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
P39
€ 85,97
Toeslag voor bepaling neutrale zone
P41
€ 28,66
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
P42
€ 28,66
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
P43
€ 34,39
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
P29
€ 45,85
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
P06
€ 40,12
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
P01
€ 40,12
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P02
€ 85,97
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P03
€ 57,31
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder
P04
€ 85,97
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P70
€ 160,47
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
P07
€ 17,19
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P08
€ 45,85
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
P56
€ 40,12
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
P51
€ 40,12
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P52
€ 85,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P53
€ 57,31
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
P54
€ 85,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P57
€ 17,19
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P58
€ 45,85
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak
P78
€ 45,85
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
P79
€ 45,85
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
J97
€ 171,85
Overheadkosten implantaten
J98
€ 97,25
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
J01
€ 63,56
Initieel onderzoek implantologie
J02
€ 97,79
Verlengd onderzoek implantologie
J03
€ 132,01
Proefopstelling
J05
€ 44,00
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
J08
€ 19,56
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
J09
€ 234,69
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
J10
€ 146,68
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
J11
€ 132,01
Prepareren donorplaats
J12
€ 141,79
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
J13
€ 68,45
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
J07
€ Kostprijs
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
J06
€ 29,34
Vrijleggen foramen mentale
J15
€ 83,12
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
J16
€ 80,12
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
J17
€ 127,12
Aanvullende ophoging bodem bijholte
J18
€ 58,67
Ophoging bodem bijholte orthograad
J19
€ 63,56
Toeslag esthetische zone
J20
€ 223,44
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
J21
€ 77,29
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
J22
€ 108,40
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
J23
€ 73,34
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
J24
€ 23,56
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
J25
€ 42,42
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
J26
€ 161,35
Moeizaam verwijderen implantaat
J27
€ 223,44
Vervangen implantaat
J30
€ 102,68
Bindweefseltransplantaat, eerste
J31
€ 47,13
Volgende bindweefseltransplantaat
J32
€ 112,45
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
J33
€ 314,04
Kosten implantaat
J40
€ 151,57
Twee magneten/drukknoppen
J41
€ 34,23
Elke volgende magneet, drukknop
J42
€ 200,46
Staaf tussen twee implantaten
J43
€ 63,56
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
J44
€ 24,45
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
J50
€ 503,60
Boven- en onder klikgebit
J51
€ 327,58
Onder-klikgebit
J52
€ 327,58
Boven-klikgebit
J53
€ 97,79
Omvorming klikgebit
J54
€ 127,12
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
J55
€ 146,68
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
J56
€ 171,13
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
J57
€ 83,12
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
J58
€ 107,56
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
J59
€ 132,01
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
J60
€ 53,78
Specifiek consult nazorg implantologie
J61
€ 88,01
Uitgebreid consult nazorg implantologie
J70
€ 136,90
Opvullen zonder staafdemontage
J71
€ 171,13
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
J72
€ 195,57
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
J73
€ 220,02
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
J74
€ 53,78
Reparatie zonder staafdemontage
J75
€ 102,68
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
J76
€ 127,12
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
J77
€ Kostprijs
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
J80
€ 497,73
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
  • * M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
  • ** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
  • = Bekijk alle tarieven
  • = Voor een actueel overzicht van de prijzen kunt u terecht op de website voor tandheelkunde van de overheid

Wilt u een afspraak maken met Tandartspraktijk Reusel?

Wilt U meer informatie of wilt u een afspraak maken met een tandarts, mondhygiënist of specialist? Neem dan contact met ons op.

0497-642354