Tandartspraktijk Reusel Locatie

Verzekering en behandelingen

De Codes en tarieven voor mondzorg behandelingen zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. De tarievenlijst geldt vanaf 1 juli 2015. Op www.vergelijkmondzorg.nl kunt U deze te allen tijde terug vinden.

Betalen

Het versturen van de facturen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan factoring bedrijf Infomedics.

Indien u bij CZ, Ohra of Delta Lloyd verzekerd bent wordt de behandeling rechtstreeks bij de CZ groep gedeclareerd, alle overige nota’s worden verstuurd via infomedics.

Begroting

Speciaal voor U hebben wij een speciaal software programma genaamd ZorgSom aangeschaft, zodat we u kunnen informeren over de kosten van een behandeling en wat u vergoed krijgt van u zorgverzekeraar.

Wij kunnen aan de stoel direct het zorgbudget bepalen en hoe groot uw eigen bijdrage is vanuit de begroting. Zo hoeft U zelf geen contact meer op te nemen met uw zorgverzekering en kunt u alles uit uw budget halen! Handig en snel en openheid van zaken. Wilt U weten wat U vergoed krijgt neem dan contact met ons op.

U krijgt standaard een begroting mee bij behandelingen boven de 250 euro. De begroting is onder voorbehoud van tariefswijzigingen en eventuele complicaties bij de behandeling.  U kunt aan de informatie uit de begroting geen rechten ontlenen.

Tarieven

Code
M/T*
Tarief
Prestaties
C11
€ 21,78
Periodieke controle
C13
€ 21,78
Probleemgericht consult
C22
€ 21,78
Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen
C28
€ 103,16
Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan
C29
€ 28,66
Studiemodellen t.b.v. behandelplan
C65
€ 57,13
Planmatig beslijpen van alle voortanden, per bovenof onderkaak
C80
€ 17,19
Mondzorg aan huis
C84
€ 45,85
Voorbereiding behandeling onder algehele narcose
C85
€ 21,78
Weekendbehandeling
C86
€ 21,78
Avondbehandeling
C87
€ 21,78
Nachtbehandeling
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
X10
€ 16,05
Kleine röntgenfoto
X21
€ 68,77
Kaakoverzichtsfoto
X22
€ 68,77
Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak
X24
€ 30,95
Schedelfoto
X25
€ 194,86
Maken meerdimensionale kaakfoto
X26
€ 57,31
Beoordelen meerdimensionale kaakfoto
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
M01
€ 12,85
Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten
M02
€ 12,85
Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten
M03
€ 12,85
Gebitsreiniging, per vijf minuten
M05
€ 25,79
Beslijpen en/of behandelen melkelement
M32
€ 17,19
Eenvoudig bacteriologisch onderzoek
M10
€ 27,63
Fluoridebehandeling, methode I
M20
€ 22,10
Fluoridebehandeling, methode II
M61
€ 25,79
Mondbeschermer
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
A15
€ 7,45
Oppervlakte verdoving
A10
€ 14,33
Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving
A20
€ Kostprijs
Behandeling onder algehele narcose
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
B10
€ 28,66
Introductie roesje (lachgassedatie)
B11
€ 28,66
Toediening roesje (lachgassedatie)
B12
€ 35,77
Overheadkosten roesje (lachgassedatie)
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
V71
€ 24,07
Eénvlaksvulling amalgaam
V72
€ 38,40
Tweevlaksvulling amalgaam
V73
€ 49,86
Drievlaksvulling amalgaam
V74
€ 69,92
Meervlaksvulling amalgaam
V81
€ 35,53
Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V82
€ 49,86
Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V83
€ 61,32
Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V84
€ 81,38
Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer
V91
€ 45,85
Eénvlaksvulling composiet
V92
€ 60,18
Tweevlaksvulling composiet
V93
€ 71,64
Drievlaksvulling composiet
V94
€ 91,70
Meervlaksvulling composiet
V15
€ 68,77
Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal
V30
€ 25,79
Fissuurlak, eerste element
V35
€ 14,33
Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting
V40
€ 5,73
Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament
V50
€ 11,46
Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje
V70
€ 11,46
Parapulpaire stift
V80
€ 20,06
Wortelkanaalstift
V85
€ 8,60
Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
E01
€ 21,78
Wortelkanaalbehandeling consult
E02
€ 40,12
Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult
E03
€ 31,52
Consult na tandheelkundig ongeval
E60
€ 45,85
Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel
E04
€ 46,74
Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium instrumenten
E13
€ 103,16
Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal
E14
€ 149,01
Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen
E16
€ 194,86
Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen
E17
€ 240,71
Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen
E85
€ 14,33
Elektronische lengtebepaling
E19
€ 17,19
Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting
E66
€ 45,85
Wortelkanaalbehandeling van melkelement
E51
€ 34,39
Verwijderen van kroon of brug
E52
€ 28,66
Moeilijke wortelkanaalopening
E53
€ 40,12
Verwijderen van wortelstift
E54
€ 28,66
Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal
E55
€ 28,66
Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal
E56
€ 40,12
Voortgezette behandeling met iatrogene schade
E57
€ 28,66
Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie
E61
€ 80,24
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting
E62
€ 51,58
Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting
E63
€ 42,98
Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch material
E64
€ 45,85
Afsluiting van open wortelpunt
E77
€ 57,31
Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal
E78
€ 28,66
Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal
E40
€ 28,66
Directe pulpa-overkapping
E42
€ 11,46
Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval
E43
€ 22,92
Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval
E44
€ 5,73
Verwijderen spalk
E45
€ 11,46
Aanbrengen rubberdam
E31
€ 114,62
Snij-/hoektand
E32
€ 160,47
Premolaar
E33
€ 206,32
Molaar
E34
€ 22,92
Aanbrengen retrograde vulling
E36
€ 80,24
Het trekken van een element met re-implantatie
E37
€ 68,77
Kijkoperatie
E86
€ 77,37
Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling
E87
€ 57,31
Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
E90
€ 45,85
Inwendig bleken, eerste zitting
E95
€ 17,19
Inwendig bleken, elke volgende zitting
E97
€ 71,64
Uitwendig bleken per kaak
E98
€ Kostprijs
Materialen voor thuisbleken
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
R08
€ 68,77
Eenvlaks composiet inlay
R09
€ 131,82
Tweevlaks composiet inlay
R10
€ 171,94
Drievlaks composiet inlay
R11
€ 103,16
Eenvlaksinlay
R12
€ 160,47
Tweevlaksinlay
R13
€ 229,25
Drievlaksinlay
R14
€ 28,66
Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties
R24
€ 252,17
Kroon
R28
€ 68,77
Endokroon, indirect vervaardigd
R29
€ 51,58
Confectiekroon
R31
€ 57,31
Opbouw plastisch materiaal
R32
€ 57,31
Gegoten opbouw, indirecte methode
R33
€ 114,62
Gegoten opbouw, directe methode
R40
€ 171,49
Eerste brugtussendeel
R45
€ 85,97
Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R46
€ 57,31
Brugverankering, per anker
R49
€ 143,28
Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen
R50
€ 28,66
Metalen fixatiekap met afdruk
R55
€ 28,66
Gipsslot met extra afdruk
R60
€ 114,62
Plakbrug zonder preparatie
R61
€ 171,94
Plakbrug met preparatie
R65
€ 40,12
Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel
R66
€ 22,92
Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee
R70
€ 63,04
Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker
R71
€ 63,04
Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond
R72
€ 34,39
Vernieuwen schildje van plastisch materiaal
R73
€ 22,92
Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje
R74
€ 22,92
Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties
R75
€ 57,31
Opnieuw vastzetten plakbrug
R76
€ 28,66
Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon
R77
€ 28,66
Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element
R78
€ 68,77
Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie
R79
€ 114,62
Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie
R80
€ 28,66
Temporaire, eerste voorziening
R85
€ 11,46
Temporaire, volgende voorziening
R90
€ Naar gelang het stadium waarin de tandheelkundige werkzaamheden verkeren.
Gedeeltelijk voltooid werk
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
G01
€ 143,28
Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)
G02
€ 91,70
Spieractiviteitsmeting en registratie
G03
€ 63,04
Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling
G61
€ 57,31
Instructie spieroefeningen
G62
€ 154,74
Occlusale spalk
G63
€ 229,25
Repositiespalk
G64
€ 28,66
Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties
G65
€ 315,22
Indirect planmatig inslijpen
G66
€ 51,58
Biofeedbacktherapie
G67
€ 63,04
Behandeling triggerpoint
G68
€ 45,85
Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk
G33
€ 57,31
Aanbrengen front/hoektandgeleiding
G69
€ 63,04
Opbeetplaat
G10
€ 85,97
Niet-standaard beetregistratie
G11
€ 85,97
Scharnierasbepaling
G12
€ 80,24
Centrale relatiebepaling
G13
€ 57,31
Protrale/laterale bepalingen
G14
€ 515,81
Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie
G15
€ 28,66
Toeslag voor het behouden van beethoogte
G16
€ 28,66
Therapeutische positiebepaling
G20
€ 57,31
Beetregistratie intra-oraal
G71
€ 286,56
Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)
G72
€ 28,66
Controlebezoek MRA
G73
€ 45,85
Reparatie MRA met afdruk
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
H11
€ 42,98
Trekken tand of kies
H16
€ 32,09
Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant
H21
€ 5,92
Kosten hechtmateriaal
H26
€ 63,04
Hechten weke delen
H50
€ 57,31
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling
H55
€ 17,19
Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
H90
€ 57,31
Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
H33
€ 68,77
Hemisectie van een molaar
H35
€ 68,77
Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap
H40
€ 51,58
Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak
H41
€ 34,39
Verwijderen van het lipbandje of tongriempje
H42
€ 68,77
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting
H43
€ 91,70
Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting
H44
€ 63,04
Primaire antrumsluiting
H59
€ 80,24
Behandeling kaakbreuk, per kaak
H60
€ 80,24
Marsupialisatie
H65
€ 154,74
Primaire sluiting
H70
€ 80,24
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak
H75
€ 154,74
Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak
H80
€ 108,89
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak
H85
€ 183,40
Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
P60
€ 34,39
Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit
P65
€ 28,66
Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit
P17
€ 57,31
Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur
P10
€ 85,97
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen
P15
€ 171,94
Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen
P16
€ 63,04
Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P18
€ 17,19
Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
P34
€ 234,98
Frame kunstgebit, 1-4 elementen
P35
€ 320,95
Frame kunstgebit, 5-13 elementen
P31
€ 143,28
Wortelkap met stift
P32
€ 85,97
Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls
P33
€ 57,31
Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling
P40
€ 14,33
Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element
P45
€ 114,62
Noodkunstgebit
P21
€ 171,94
Volledig kunstgebit bovenkaak
P25
€ 229,25
Volledig kunstgebit onderkaak
P30
€ 372,53
Volledig kunstgebit boven- en onderkaak
P36
€ 28,66
Individuele afdruk zonder randopbouw
P14
€ 63,04
Individuele afdruk met randopbouw
P37
€ 34,39
Frontopstelling in aparte zitting
P27
€ 57,31
Reoccluderen
P28
€ 57,31
Naregistratie en remounten
P38
€ 63,04
Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur
P39
€ 85,97
Toeslag voor bepaling neutrale zone
P41
€ 28,66
Toeslag voor relinen van alginaatafdruk
P42
€ 28,66
Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling
P43
€ 34,39
Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen
P29
€ 45,85
Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit
P06
€ 40,12
Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak
P01
€ 40,12
Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P02
€ 85,97
Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P03
€ 57,31
Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder
P04
€ 85,97
Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P70
€ 160,47
Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak
P07
€ 17,19
Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P08
€ 45,85
Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak
P56
€ 40,12
Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak
P51
€ 40,12
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak
P52
€ 85,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak
P53
€ 57,31
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak
P54
€ 85,97
Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak
P57
€ 17,19
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak
P58
€ 45,85
Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk, per kaak
P78
€ 45,85
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
P79
€ 45,85
Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
T11
€ 151,88
Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus
T12
€ 166,21
Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus
T21
€ 30,95
Grondig reinigen wortel, complex
T22
€ 22,92
Grondig reinigen wortel, standaard
T31
€ 88,83
Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T32
€ 103,16
Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling
T33
€ 45,85
Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling
T41
€ 60,18
Beperkt consult parodontale nazorg
T42
€ 87,11
Consult parodontale nazorg
T43
€ 115,77
Uitgebreid consult parodontale nazorg
T44
€ 154,17
Complex consult parodontale nazorg
T60
€ 151,88
Evaluatieonderzoek met pocketstatus
T61
€ Kostprijs
Evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
T70
€ 186,27
Flapoperatie tussen 2 elementen
T71
€ 286,56
lapoperatie, per sextant (één zesde deel)
T72
€ 343,87
Flapoperatie uitgebreid, per sextant ( één zesde deel)
T73
€ 57,31
Directe postoperatieve zorg, kort
T74
€ 154,17
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
T75
€ 149,01
Postoperatief evaluatieonderzoek met parodontiumstatus
T76
€ 71,64
Tuber- of retromolaarplastiek
T80
€ 123,22
Tandvleestransplantaat
T81
€ 100,30
Tuber- of retromolaarplastiek
T82
€ 54,45
Tandvleescorrectie, per element
T83
€ 143,28
Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)
T84
€ 343,87
Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)
T85
€ 114,62
Aanbrengen regeneratiemateriaal als nietzelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element
T86
€ 186,27
Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal
T87
€ 186,27
Kroonverlenging per element
T88
€ 343,87
Kroonverlenging per sextant
T89
€ 57,31
Directe postoperatieve zorg, kort
T90
€ 154,17
Directe postoperatieve zorg, uitgebreid
T91
€ 34,39
Pocketregistratie
T92
€ 68,77
Parodontiumregistratie
T93
€ 40,12
Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling
T94
€ 77,37
Behandeling tandvleesabces
T57
€ 61,90
Toepassing lokaal medicament
T95
€ 22,92
(Draad)Spalk
T96
€ 57,31
Uitgebreide Voedingsanalyse
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
J97
€ 171,85
Overheadkosten implantaten
J98
€ 97,25
Overheadkosten pre-implantologische chirurgie
J01
€ 63,56
Initieel onderzoek implantologie
J02
€ 97,79
Verlengd onderzoek implantologie
J03
€ 132,01
Proefopstelling
J05
€ 44,00
Implantaatpositionering op grond van CT-scan
J08
€ 19,56
Aanbrengen botvervangers in extractie wond
J09
€ 234,69
Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft
J10
€ 146,68
Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting
J11
€ 132,01
Prepareren donorplaats
J12
€ 141,79
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
J13
€ 68,45
Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting
J07
€ Kostprijs
Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik
J06
€ 29,34
Vrijleggen foramen mentale
J15
€ 83,12
Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft
J16
€ 80,12
Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft
J17
€ 127,12
Aanvullende ophoging bodem bijholte
J18
€ 58,67
Ophoging bodem bijholte orthograad
J19
€ 63,56
Toeslag esthetische zone
J20
€ 223,44
Plaatsen eerste implantaat, per kaak
J21
€ 77,29
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, door dezelfde wond
J22
€ 108,40
Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond
J23
€ 73,34
Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler)
J24
€ 23,56
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond
J25
€ 42,42
Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond
J26
€ 161,35
Moeizaam verwijderen implantaat
J27
€ 223,44
Vervangen implantaat
J30
€ 102,68
Bindweefseltransplantaat, eerste
J31
€ 47,13
Volgende bindweefseltransplantaat
J32
€ 112,45
Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef
J33
€ 314,04
Kosten implantaat
J40
€ 151,57
Twee magneten/drukknoppen
J41
€ 34,23
Elke volgende magneet, drukknop
J42
€ 200,46
Staaf tussen twee implantaten
J43
€ 63,56
Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak
J44
€ 24,45
Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon
J50
€ 503,60
Boven- en onder klikgebit
J51
€ 327,58
Onder-klikgebit
J52
€ 327,58
Boven-klikgebit
J53
€ 97,79
Omvorming klikgebit
J54
€ 127,12
Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten
J55
€ 146,68
Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten
J56
€ 171,13
Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten
J57
€ 83,12
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten
J58
€ 107,56
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten
J59
€ 132,01
Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten
J60
€ 53,78
Specifiek consult nazorg implantologie
J61
€ 88,01
Uitgebreid consult nazorg implantologie
J70
€ 136,90
Opvullen zonder staafdemontage
J71
€ 171,13
Opvullen met staafdemontage op twee implantaten
J72
€ 195,57
Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten
J73
€ 220,02
Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten
J74
€ 53,78
Reparatie zonder staafdemontage
J75
€ 102,68
Reparatie met staafdemontage op twee implantaten
J76
€ 127,12
Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten
J77
€ Kostprijs
Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten
J80
€ 497,73
Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
U25
€ 13,05
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten
U35
€ 15,06
Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden eenheden van vijf minuten
U05
€ 15,06
Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten
U20
€ 186,98
Second opinion verricht door de Stichting TIP
Code
M/T*
Tarief
Prestaties
Z10
€ 7,45
Abonnement categorie A per maand
Z20
€ 11,46
Abonnement categorie B per maand
Z30
€ 15,47
Abonnement categorie C per maand
Z40
€ 18,91
Abonnement categorie D per maand
Z50
€ 22,92
Abonnement categorie E per maand
Z60
€ 6,30
Abonnement categorie F per maand
  • * M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
  • ** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.
  • = Bekijk alle tarieven
  • = Voor een actueel overzicht van de prijzen kunt u terecht op de website voor tandheelkunde van de overheid